İDATA

1998 yılında İstanbul'da kurulan iDATA, vize başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi ile ilgili destek hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. iDATA, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir’de, İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından da İstanbul’da vize hizmetlerinin sağlanması için yetkili tek resmi kurumdur. iDATA Almanya ve İtalya’ya giriş yapmak isteyen vize başvuru sahiplerine lojistik hizmet sağlamakta olup, sadece aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur: Başvuru sahibinden pasaportunu, doldurulmuş vize başvuru formunu, destek dokümantasyonunu (hepsi birden “Belgeler” olarak adlandırılacaktır) ve geçerli ücretleri almak Almanya için; Ankara’daki Almanya Büyükelçiliğine / İstanbul’daki Almanya Başkonsoloslukluğuna/ İzmir Almanya Başkonsolosluğuna Belgeleri teslim etmek. İtalya için; İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğuna Belgeleri teslim etmek. Tüm formalitelerin tamamlanmasından sonra pasaportun geri alınması ve başvuru sahibine elden ya da kargo ile iade edilmesi. İDATA, Aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın Türkiye’deki Almanya Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu / Konsolosluğu ve İtalya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından başka Belgelerin talep edilmesi ve başvuru sahibinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ve bu sebeple doğan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. iDATA, başvuru sahiplerinin Belgelerini işlerken makul tüm önlemleri almaktadır. Ancak, kaza, hırsızlık, doğal felaketler (doğal afetler) nedeniyle Belgelerin taşınma esnasında ya da IDATA’nın kontrolü dışında gerçekleşen ya da kasıtlı ediminden kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı kaybolması halinde IDATA, Başvuru sahiplerine karşı sözleşme, haksız muamele veya başka herhangi bir şekilde yükümlü veya sorumlu olmayacaktır. . GEÇERLİ TÜRK KANUNLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR İÇİN İSTİSNALARA VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARINA İZİN VERİR. iDATA tarafından başvuru sahibinden alınan başvuru ücretleri geri ödenmez. Başvurulan vizenin başvuru sahibine verilip verilmediğine bakılmaksızın İŞBU YASAL UYARININ 2. BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN HİZMETLER TAMAMEN YERİNE GETİRİLMİŞ OLACAKTIR. Başvuru sahibi, vize başvurusunu yapmadan önce, kendisinin ya da temsilcisinin, işbu belgede belirtilen tüm şartları, koşulları ve bilgileri okuduğunu, anladığını ve bunlarla sınırlı olacağını kabul eder ve onaylar. Başvuru sahibi, kişisel verilerinin onay aşamasındaki sözleşmede detayları açıklandığı biçimde toplanmasına, depolanmasına, en çok 90 gün süre ile saklanmasına, vize başvuruları için işlenmesine ve başvuru amacına uygun şekilde ilgili konsolosluk birimlerine iletilmek üzere kullanılmasına / paylaşılmasına onay verdiğini peşinen kabul ve beyan eder. iDATA Personelleri ve iDATA ofislerindeki başvuru süreçleri ile ilgili karşılaştığınız yolsuzluk, rüşvet, sahtekarlık, ayrımcılık ve ayrıcalık gibi konuları iDATA Yönetim Kurulu’na '' board@idata.com.tr '' e-posta adresini kullanarak iletebilirsiniz. iDATA Personeli ve iDATA ofislerindeki başvuru süreçleri ile ilgili göndermiş olduğunuz e-postalar dikkate alınıyor ve ilgili birimlerce inceleniyor olacaktır. Başvuru durum sorgulama, Evrak listeleri vb. konular için '' board@idata.com.tr '' e-posta adresine göndermiş olduğunuz e-postalar dikkate alınmayacaktır.